Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výstava 600 let - Panel 1

 

panel01_01.jpg

panel01_02.jpg

panel01_03.jpg

panel01_04.jpg

ČASOVÁ  OSA

1260               nejstarší  zmínka o Karlovu (Pamětní kniha Sovineckého panství, jen zmínka o hornické oblasti sovinecké – od roviny Hornomoravského úvalu až po řeku Moravici na úpatí Hrubého Jeseníku) – jde o rozsáhlou oblast, neví se, o který Karlov se jedná

1417              první písemná zmínka o obci Karlow (Die Landtafel des Markgraftthumes Mähren, Kniha Viléma z Pernštejna)

1423              husité v Karlově

1556              nové osídlení Karlova

1569              rýžování zlata – bohatnutí obce

1600              Karlov je protestanský (stanovil pán na Sovinci Jan Kobylka z Kobylího)

1609              nejstarší známý urbář v Karlově, 19 osadníků

1623              Řád německých rytířů kupuje Karlov

1628              dánská vojska v Karlově

1642              13 evidovaných usedlostí v Karlově

1642/43       švédská vojska v Karlově

1663              mor v Karlově

1793              Karlov má 157 obyvatel, 27 usedlostí

1826/28       výstavba kaple, u vchodu vysazeny 2 lípy

1834              Karlov má 160 obyvatel

1836              postavena nová školní budova

1848              zrušena robota

1848              sídelním místem správního úřadu je Dlouhá Loučka                    

1849              vysvěcení kaple

1851              politická správa sídlí v Litovli

1869              povinná školní docházka do 14 let

1870              ruční mlátička v Karlově

1870              nejstarší předložená účetní závěrka

1873              zavedeno doručování pošty denně

1874              výstavba hřbitova

1875              zakoupen žentour

1876              zavedena metrová délková míra

1878              vysvěcení hřbitova

1883              nejvyšší počet žáků – 58

1888              první secí stroj

1889              krupobití

1890              222 obyvatel, 34 usedlostí

1890              zakoupen žací stroj

1891              zavedení obecní daně

1900              198 obyvatel, 32 usedlostí

1900              založen 1. zemský spolek – Landesgruppe

1901              první odstředivka (centrifuga)

1909              politická správa přechází do Šternberku

1909              zřízen nový obvodní úřad v Uničově

1910              Karlov má 199 obyvatel

1912/13       stavba silnice

1912              založen místní zemědělský spolek

1912              zakoupení hasičské stříkačky za 1.200,- korun (z pokladny obce Paseka vypůjčeno 1.050,- korun)

1918              vznik ČSR

1920              vysvěcení zvonu

1921/22         velká sucha

1921              180 obyvatel

1921              renovace kaple –  rákosová střecha, podlahová dlažba, beton u vchodu

1925              založeno mlátící družstvo

1945              obnovení školní výuky

1957              založeno JZD

1962              1.2. začíná do Karlova jezdit autobus

1962              30.6. se ruší škola

1968/69       Karlov vyhlášen rekreační oblastí pro okres Olomouc

1969              I. etapa výstavby rekreačních chat

1969              zahájil činnost první osadní výbor, předseda: Fiala Alexandr

1973              rekreační chalupu kupuje hudebník Pavel Novák, největší propagátor Karlova

1976              11.12. zahájil činnost nový osadní výbor (Geschwinder Jan, Myslín Jan, Fiala Alexandr, Daněk, Ištván, Kumšta, Obrtel)

1976              zahájena elektrifikace obce

1977              15.5. zahájena výstavba vleku (délka svahu 250m, osvětlení pro večerní lyžování)

1977              ukončena elektrifikace obce

1978               27.1. se konal společenský ples jako 1. zimní setkání chatařů a  chalupářů (tradice plesů vydržela 12 let)

1979              oprava kostela – nové omítky, nová střecha  prostřednictvím Programu rozvoje venkova opraveny komunikace,          příkopy, řešení vodního toku, úprava rybníčku

2015              oprava kostela a okolí